DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Kunt u snel zien wat uw winstmarges zijn? Waar kunt u 'schuiven'?

Ik wil een arrangement aanbieden, maar wat is de beste prijs?

Vul het aantal gasten en de tijden in, en Party-Calc ...

Materiaal-groep-afhankelijk van aantallen

Produktgroep - afhankelijk van ingevoerde aantallen

Materiaal-Decoratie

Produkten in deze produktgroep zijn afhankelijk van aantallen die u handmatig moet invoeren, en niet afhankelijk zijn van het aantal gasten.
Als voorbeeld: U heeft 5 podiumdelen nodig.

Uitleg geel vlak

Naam van de produktgroep
De naam van de produktgroep staat in de grijze balk. In bovenstaand voorbeeld is de naam "Audio / Video / Lichtinstallatie". U kunt deze naam aanpassen naar uw eigen wensen! De naam die u ingeeft, wordt getoond in alle overzichten. U bent dus niet gebonden aan hetgeen u ziet in onze voorbeelden!

Naam van het produkt
De naam van het produkt staat in de witte invulvlakken. Deze namen worden niet getoond in de overzichten. In de overzichten treft u alleen de produktgroepen aan.
U kunt deze naam aanpassen naar uw eigen wensen! U bent dus niet gebonden aan hetgeen u ziet in onze voorbeelden!

Ja/Nee keuze
Een produkt wordt pas opgenomen in de berekeningen als de keuze op "Ja" staat. Indien uw klant dit produkt wenst, dan zet u de keuze op "Ja" en direct is dan zichtbaar wat de invloed is op het budget.
Keuze "Nee" is op geen enkele manier aktief.

Aantal
Vul hier het benodigde aantal handmatig in. (Er wordt in deze produktgroep geen berekening gemaakt op basis van het aantal gasten.)

Verkoop Prijs
De verkoopprijs van het produkt. U kunt zelf kiezen of de genoemde prijs inclusief BTW, of exclusief BTW is. Dit maakt het mogelijk om de dezelfde prijzen in te voeren die op uw prijsoverzichten naar particulieren klanten staan, of om exclusief BTW prijzen te hanteren voor business to business offertes. In de BTW kolom wordt de BTW tarief bepaald. (Zie hieronder.)

Totaal
Dit is een informatieve waarde waar verder niet mee gerekend wordt. Hierbij wordt GEEN rekening gehouden met de BTW instelling! Of het nu inclusief, of exclusief BTW is, dat maakt voor deze berekening niet uit. Deze kolom wordt dan ook niet gebruikt om de totaalbedragen van de produktgroep te berekenen. Vandaar dat de getoonde totaalwaarden in de rode vlakken, niet pers├ę de waarde is wat in de hele kolom [Totaal] staat. Verdere uitleg volgt hieronder.

BTW
Hier geeft u aan hoe er gerekend moet worden met de prijs die u heeft ingegeven voor dit produkt. Er zijn 5 mogelijkheden:
- H-Excl -> Genoemde verkoopprijs is exclusief hoog tarief BTW
- L-Excl -> Genoemde verkoopprijsis exclusief laag tarief BTW
- H-Incl -> Genoemde verkoopprijsis inclusief hoog tarief BTW
- L-Incl -> Genoemde verkoopprijsis inclusief laag tarief BTW
- N      -> Op de genoemde verkoopprijs is BTW niet van toepassing

Ex BTW prijs
Afhankelijk van uw instelling bij [BTW] wordt in deze kolom uitgerekend wat de 'exclusief BTW' verkoopprijs is van het produkt.
Met deze waarde zal Party-Calc zijn berekeningen maken! 
Vandaar dat de totalen in de rode vlakken kunnen afwijken van het totaal van de kolom [Totaal].

Om een duidelijk overzicht te behouden worden er in de rode totaalvlakken de totalen exclusief BTW, en totalen inclusief BTW getoond.
Daarbij wordt alle te betalen BTW bij elkaar opgeteld. Dus laag tarief+hoog tarief BTW.

In het "Prijs-overzicht" scherm wordt er wel een duidelijk onderscheid gemaakt in de te betalen BTW per BTW tarief.

Uitleg grijs vlak

Inkoop p/stuk
Deze kolom toont u de inkoopprijs die u zelf ingeeft. Dit kan nul zijn wanneer het uit uw eigen magazijn komt, maar het kan ook de prijs zijn die u betaald voor het inhuren van het produkt.

Inkoop totaalbedrag
Toont het totale inkoopbedrag van dit produkt.

Bruto winstmarge
Deze kolom toont de winstmarge van dit produkt en wordt als volgt berekend: [Totaalprijs verkoop] min [Totaalprijs inkoop].
Indien de winstmarge negatief is, dan worden het bedrag in rood getoond.

Toepassingsmogelijkheden

Deze produktgroep is geschikt voor bijvoorbeeld:

  • Podium delen
  • Bekabeling
  • Losse decoratiestukken
  • Tapijt en/of tapijttegels per m2
  • ... enzovoorts ...


In het materiaal scherm worden ook de volgende produktgroepen gebruikt: