DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Kunt u snel zien wat uw winstmarges zijn? Waar kunt u 'schuiven'?

Ik wil een arrangement aanbieden, maar wat is de beste prijs?

Vul het aantal gasten en de tijden in, en Party-Calc ...

Materiaal-groep-afhankelijk aantal gasten

Produktgroep - afhankelijk van aantal gasten

Materiaal-meubilair

Produkten in deze produktgroep zijn afhankelijk van het aantal gasten. De aantallen worden automatisch berekend maar zijn altijd ook handmatig in te stellen.
Wanneer u bijvoorbeeld bierbanken en biertafels in uw offerte heeft, dan zal het aantal stuks afhankelijk zijn van het aantal gasten. Op een 1 bank kunnen 4 gasten zitten, aan een biertafel kunnen 8 gasten aanschuiven... Party-Calc berekend voor u de benodigde aantallen!

Uitleg geel vlak

Naam van de produktgroep
De naam van de produktgroep staat in de grijze balk. In bovenstaand voorbeeld is de naam "Audio / Video / Lichtinstallatie". U kunt deze naam aanpassen naar uw eigen wensen! De naam die u ingeeft, wordt getoond in alle overzichten. U bent dus niet gebonden aan hetgeen u ziet in onze voorbeelden!

Naam van het produkt
De naam van het produkt staat in de witte invulvlakken. Deze namen worden niet getoond in de overzichten. In de overzichten treft u alleen de produktgroepen aan.
U kunt deze naam aanpassen naar uw eigen wensen! U bent dus niet gebonden aan hetgeen u ziet in onze voorbeelden!

1 per X (aantal gasten)
Hier vult u in voor hoeveel gasten dit produkt geschikt is. Wanneer u een tafel heeft waar 4 gasten aan kunnen zitten, dan vult u '4' in. Heeft u een garderobberek waar 30 jassen aan kunnen hangen, dan vult u '30' in. En wanneer elke gast apart geteld moet worden, dan vult u gewoon '1' in. Heeft u ongeacht het aantal gasten maar 1 stuks nodig, dan vult u '0' in.

Indien leeg of 0 -> Er wordt 1 stuks ingevuld, ongeacht het aantal gasten.
Indien 1 ingevuld -> Het aantal gasten wordt ingevuld
Indien een ander getal (X) ingevuld -> Het aantal gasten, gedeeld door X

Ja/Nee keuze
Een produkt wordt pas opgenomen in de berekeningen als de keuze op "Ja" staat. Indien uw klant dit produkt wenst, dan zet u de keuze op "Ja" en direct is dan zichtbaar wat de invloed is op het budget.
Keuze "Nee" is op geen enkele manier aktief.

Handmatig aantal invullen
U kunt ook zelf een aantal invullen. Uw handmatige invoer heeft altijd voorrang op de automatisch berekende aantallen. Dit wordt verduidelijkt door het 'wissen' van het rode invulvlak onder kolom [1 per X]

Aantal
Toont het aantal waar mee gerekend zal gaan worden. Indien u een handmatig aantal heeft ingevoerd, dan zal dat aantal getoond worden. Anders zal het berekend aantal getoond worden.

Prijs p/st
De verkoopprijs van het produkt. U kunt zelf kiezen of de genoemde prijs inclusief BTW, of exclusief BTW is. Dit maakt het mogelijk om de dezelfde prijzen in te voeren die op uw menukaarten of prijsoverzichten naar particulieren klanten staan, of om exclusief BTW prijzen te hanteren voor business to business offertes. In de BTW kolom wordt de BTW tarief bepaald. (Zie hieronder.)

Totaal
Dit is een informatieve waarde waar verder niet mee gerekend wordt. Hierbij wordt GEEN rekening gehouden met de BTW instelling! Of het nu inclusief, of exclusief BTW is, dat maakt voor deze berekening niet uit. Deze kolom wordt dan ook niet gebruikt om de totaalbedragen van de produktgroep te berekenen. Vandaar dat de getoonde totaalwaarden in de rode vlakken, niet pers├ę de waarde is wat in de hele kolom [Totaal] staat. Verdere uitleg volgt hieronder.

BTW
Hier geeft u aan hoe er gerekend moet worden met de prijs die u heeft ingegeven voor dit produkt. Er zijn 5 mogelijkheden:
- H-Excl -> Genoemde verkoopprijs is exclusief hoog tarief BTW
- L-Excl -> Genoemde verkoopprijsis exclusief laag tarief BTW
- H-Incl -> Genoemde verkoopprijsis inclusief hoog tarief BTW
- L-Incl -> Genoemde verkoopprijsis inclusief laag tarief BTW
- N      -> Op de genoemde verkoopprijs is BTW niet van toepassing

Ex BTW prijs
Afhankelijk van uw instelling bij [BTW] wordt in deze kolom uitgerekend wat de 'exclusief BTW' verkoopprijs is van het produkt.
Met deze waarde zal Party-Calc zijn berekeningen maken! 
Vandaar dat de totalen in de rode vlakken kunnen afwijken van het totaal van de kolom [Totaal].

Om een duidelijk overzicht te behouden worden er in de rode totaalvlakken de totalen exclusief BTW, en totalen inclusief BTW getoond.
Daarbij wordt alle te betalen BTW bij elkaar opgeteld. Dus laag tarief+hoog tarief BTW.

In het "Prijs-overzicht" scherm wordt er wel een duidelijk onderscheid gemaakt in de te betalen BTW per BTW tarief.

Uitleg grijs vlak

Inkoop p/stuk
Deze kolom toont u de inkoopprijs die u zelf ingeeft. Dit kan nul zijn wanneer het uit uw eigen magazijn komt, maar het kan ook de prijs zijn die u betaald voor het inhuren van het produkt.

Inkoop totaalbedrag
Toont het totale inkoopbedrag van dit produkt.

Bruto winstmarge
Deze kolom toont de winstmarge van dit produkt en wordt als volgt berekend: [Totaalprijs verkoop] min [Totaalprijs inkoop].
Indien de winstmarge negatief is, dan worden het bedrag in rood getoond.

Toepassingsmogelijkheden

Deze produktgroep is geschikt voor bijvoorbeeld:

  • Tafels en stoelen
  • Garderobbe rek
  • Bar-delen
  • ... enzovoorts ...


In het materiaal scherm worden ook nog deze produktgroepen gebruikt: