DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Kunt u snel zien wat uw winstmarges zijn? Waar kunt u 'schuiven'?

Ik wil een arrangement aanbieden, maar wat is de beste prijs?

Vul het aantal gasten en de tijden in, en Party-Calc ...

F&B - Food en Beverage

FenB-All-part

In het Food & Beverage scherm staan uw F&B producten die u aanbied aan uw klanten. Door een produkt op 'Ja' te zetten, wordt deze opgenomen in de budgetten. In dit scherm ziet u duidelijk wat de kosten zijn voor de klant, en voor u. U kunt alle items aanpassen naar uw wensen. Per produktgroep worden totalen getoond. Er zijn speciale voorzieningen aanwezig om uitkoop-drank, of stelpost drank uit te rekenen aan de hand van het aantal gasten. Uiteindelijk worden de resultaten van de diverse produktgroepen getoond in het overzicht naar de klant, en in het interne overzicht met alle sales-informatie.

Uitleg produktgroepen

FenB-Koffie

Het scherm F&B is opgeplitst in produktgroepen. Een produktgroep bevat de produkten waar een klant uit kan kiezen. Een produktgroep ziet er uit zoals hierboven afgebeeld. Elke groep wordt getoond in de schermen "Prijs Overzicht" en "Intern Overzicht". U kunt de naam van de produktgroep, en de produkten zelf invullen naar uw situatie.

Om het duidelijker te maken volgt hier een uitleg van het gele gedeelte, en daarna van het grijze gedeelte.

Uitleg geel vlak

FenB-Geel

Naam van de produktgroep
De naam van de produktgroep staat in de grijze balk. In bovenstaand voorbeeld is de naam "Koffie/thee". De naam wordt getoond in de alle overzichten.
U kunt deze naam aanpassen naar uw eigen wensen! De naam die u ingeeft, wordt getoond in de overzichten. U bent dus niet gebonden aan hetgeen u ziet in onze voorbeelden!

Naam van het produkt
De naam van het produkt staat in de witte invulvlakken. Deze namen worden niet getoond in de overzichten. In de overzichten treft u alleen de produktgroepen aan.
U kunt deze naam aanpassen naar uw eigen wensen! U bent dus niet gebonden aan hetgeen u ziet in onze voorbeelden!

Ja/Nee keuze
Een produkt wordt pas opgenomen in de berekeningen als de keuze op "Ja" staat. Indien uw klant dit produkt wenst, dan zet u de keuze op "Ja" en direct is dan zichtbaar wat de invloed is op het budget.
Keuze "Nee" is op geen enkele manier aktief.

Aantal
Het aantal wordt in eerste instantie automatisch ingevuld in de kolom [Pax], en is afhankelijk van het aantal gasten wat is ingesteld in het "Hoofdscherm".Dit is bijzonder handig wanneer u met een arrangement werkt wat afhankelijk is van het aantal gasten. Wanneer het aantal gasten wijzigd, dan veranderen automatisch alle aantallen mee waardoor de budget aanpassing direct zichtbaar is.

U kunt het aantal ook handmatig invullen in de kolom [Hand]. Er wordt dan gerekend met de door u ingevoerde aantallen. Let op; Een aanpassing van het aantal gasten in het "Hoofdscherm" heeft dan geen effect meer op dit produkt. De handmatig ingevoerde waarde blijft altijd gelden.
Om het verschil duidelijk te maken, zal de waarde in de kolom [Pax] verdwijnen.

Wanneer u "0" of niets invult, dan zal Party-Calc weer de waarde in de kolom [Pax] gebruiken.

Prijs
De verkoopprijs van het produkt. U kunt zelf kiezen of de genoemde prijs inclusief BTW, of exclusief BTW is. Dit maakt het mogelijk om de dezelfde prijzen in te voeren die op uw menukaarten of prijsoverzichten naar particulieren klanten staan, of om exclusief BTW prijzen te hanteren voor business to business offertes. In de BTW kolom wordt de BTW tarief bepaald. (Zie hieronder.)

Categorie
De categorie is gekoppeld aan "Commisie aan locatie" en "Inkoop berekenen" in het hoofdscherm. De categoriekeuze bepaalt welke commisie betaald moet worden, en wat de algemene winstmarges zijn. Indien het produkt niet behoort tot de Food of Beverage produkten, dan kiest u eenvoudig voor "n.v.t.".

Totaal
Dit is een informatieve waarde waar verder niet mee gerekend wordt. Het totaal is het resultaat van [Aantal] x [Prijs].
Hierbij wordt GEEN rekening gehouden met de BTW instelling! Of het nu inclusief, of exclusief BTW is, dat maakt voor deze berekening niet uit. Deze kolom wordt dan ook niet gebruikt om de totaalbedragen van de produktgroep te berekenen. Vandaar dat de getoonde totaalwaarden in de rode vlakken, niet persé de waarde is wat in de hele kolom [Totaal] staat. Verdere uitleg volgt hieronder.

BTW
Hier geeft u aan hoe er gerekend moet worden met de prijs die u heeft ingegeven voor dit produkt. Er zijn 5 mogelijkheden:
- H-Excl -> Genoemde verkoopprijs is exclusief hoog tarief BTW
- L-Excl -> Genoemde verkoopprijsis exclusief laag tarief BTW
- H-Incl -> Genoemde verkoopprijsis inclusief hoog tarief BTW
- L-Incl -> Genoemde verkoopprijsis inclusief laag tarief BTW
- N      -> Op de genoemde verkoopprijs is BTW niet van toepassing

Ex BTW prijs
Afhankelijk van uw instelling bij [BTW] wordt in deze kolom uitgerekend wat de 'exclusief BTW' verkoopprijs is van het produkt.
Met deze waarde zal Party-Calc zijn berekeningen maken!
Vandaar dat de totalen in de rode vlakken kunnen afwijken van het totaal van de kolom [Totaal].

Om een duidelijk overzicht te behouden worden er in de rode totaalvlakken de totalen exclusief BTW, en totalen inclusief BTW getoond.
Daarbij wordt alle te betalen BTW bij elkaar opgeteld. Dus laag tarief+hoog tarief BTW.

In het "Prijs-overzicht" scherm wordt er wel een duidelijk onderscheid gemaakt in de te betalen BTW per BTW tarief.

Uitleg grijs vlak

FenB-Grijs

Inkoop p/stuk na korting
Deze kolom toont u de percentage die u heeft ingevoerd bij "Inkoop berekenen" in het hoofdscherm. Plus de automatisch berekende inkoopprijs.
Afhankelijk van de [categorie]  keuze in het gele vak, wordt er hier de inkoopkorting van Food, van Beverage, of geen korting getoond.
Wanneer u handmatig een inkoopprijs ingeeft, dan wordt de inkoopprijs niet meer automatisch berekend, en wordt de percentage en berekende inkoopprijs in lichtgrijs getoond. De percentage en prijs wordt dan niet meer gebruikt in de berekeningen.

Inkoop p/stuk Handmatig
Weet u de exacte inkoopprijs van het produkt, dan vult u dat hier in.
Indien het ingevulde bedrag € 0,00 is, dan wordt de automatisch berekende inkoopprijs gebruikt.
Indien u wel een inkoopbedrag invult, dan worden altijd uw ingevulde bedragen gebruikt. Handmatig ingevulde bedragen hebben altijd voorrang op automatisch berekende bedragen!

Inkoop totaalbedrag
Toont het totale inkoopbedrag van dit produkt. De berekening is als volgt: [Aantal] x [Inkoopbedrag].

Te betalen commisie
Wanneer u bij "Commisie aan locatie" in het hoofdscherm heeft ingevuld dat er commisie betaald moet worden, dan wordt er hier het te betalen commisiebedrag getoond voor dit produkt. Welke commisie betaald moet worden is afhankelijk van uw keuze bij [categorie].

Bruto winstmarge
Deze kolom toont de winstmarge van dit produkt en wordt als volgt berekend: [Totaalprijs verkoop] min [Totaalprijs inkoop] min [te betalen commisie].
Indien de winstmarge negatief is, dan worden het bedrag in rood getoond.